УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ ЯК ТЕСТ ДЛЯ ПОЛІТИКА

В успішних країнах світу в політику впускають людей, які вирізняються особливо високим рівнем патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності, а також наявністю ідей, проектів/програм і прагнення змінити свою батьківщину на краще. В США про таких людей кажуть: «very American» (букв.: дуже американський).

Оцінка діяльності (рейтинг) українських політиків, чи точніше – політиків в Україні, є марною й нікчемною справою, якщо в основу аналізу й оцінки не покладено засадничий критерій – УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ.

Ми склали перелік запитань, відповіді на які годилося б сподіватися від кожного з тих в Україні, хто йде у велику політику чи претендує на урядовця загальнонаціонального рівня. Кандидати на президента й голови Уряду мають бути готові до цього тесту без будь-яких винятків.

Ось цей перелік запитань:

1. Як кандидат уявляє собі українську національну ідею?

2. Яку ідеологію сповідує кандидат і якою мірою ця ідеологія відображає українські національні традиції і звичаї, а відтак сподівання українського народу?

3. Як кандидат бачить стратегію розвитку українського суспільства та української держави? Куди він хоче привести Україну через десять, двадцять, п‘ятдесят років?

4. Що думає кандидат про нагальність зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу від устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пануванням, до устрою, який базувався б на українських національних традиціях і звичаях?

5. Що думає кандидат про необхідність зміни системи урядування в Україні, тобто переходу від старої радянської системи урядування до нової, яка базувалася б на українських національних традиціях і звичаях?

6. Що думає кандидат про українізацію України, причому не в плані банального поширення української мови, а в плані українізації сутнісної через повернення до національних традицій і звичаїв, які включають і певні морально-етичні норми, одна із яких – жити по совісті?

7. Як кандидат уявляє собі шляхи піднесення рівня національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, що є надзвичайно важливим для втілення в життя ідей, закладених у перелічених вище запитаннях?

Нині надзвичайно важливим чинником є й погляди кандидата на агресію Росії проти України, його бачення перспектив перемоги України в цій війні та повоєнної розбудови України як успішної держави.

Якщо ці запитання виборці почнуть задавати кандидатам у депутати різних рівнів, уже на цьому етапі ці запитання стануть важливим фактором української політики.

Уявіть собі, якщо перелічені вище запитання стануть настільними у виборчих комісіях, які вирішуватимуть питання допуску претендентів до участі у виборах, і зазвучать у комітетах та сесійній залі Веоховної Ради при обговоренні й затвердженні на посадах членів уряду.

Обговорюємо тему україноцентризму тут: https://m.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-Ukrainocentrism-163665321089791/.

Володимир Іваненко

Український Університет

3 травня 2018 р.

Published by Dr Volodymyr Ivanenko | Д-р Володимир Іваненко

Entrepreneur, Professor & Scholar | Підприємець, професор, учений

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: