ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

Відозва українських інтелектуалів України й діаспори

Україна й українське суспільство підійшли до тієї критичної межі, коли постає питання, чи відбудеться Україна як самостійна успішна держава. Головною причиною цього є те, що Україна продовжує жити в умовах авторитарно-тоталітарного устрою та адміністративно-командного способу урядування, успадкованого від СРСР.

Кремль робить усе для того, щоб не тільки утримати Україну в орбіті свого впливу, а й щоб зробити Україну й український народ частиною «русского міра», і відтак стерти Україну й українців з карти світу.

В Україні віддавна працювала й активно працює «п‘ята колона», яка відкрито й активно підтримує агресію Росії проти України. Так звані «російськомовні патріоти» мимоволі стають частиною цієї потуги, скільки вони не декларували б свою вірність і відданість Україні й українській справі.

В Україні також є значна частина україномовного населення, яке свідомо або несвідомо орієнтується на Москву або якій просто байдужа доля України.

За цих умов ми закликаємо україноцентричних інтелектуалів українського суспільства й світового українства згуртовуватися й робити усе можливе для пробудження й піднесення національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства, а відтак творити громадські й громадсько-політичні рухи, які спроможні ініціювати й очолити системні зміни в Україні й українському суспільстві.

1. Для зупинення агресії Російської Федерації проти України ми пропонуємо ініціювати Міжнародний рух «Будапештський формат для України»

2. Ми пропонуємо створення Руху за українізацію України, завданням якого було б пробудження й піднесення національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства через широкомасштабну програму сутнісної українізації.

3. Ми пропонуємо створення Всеукраїнського козацького руху, завданням якого було б відродження національних традицій і звичаїв,

4. Ми пропонуємо створення україноцентричної мережі засобів масової інформації (ЗМІ), завданням якої було б очищення українського інформаційного простору від кремлівської пропаганди, закріплення інформаційного суверенітету України й надання правдивих інформаційних послуг, проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи й перетворення системи ЗМІ на дієвий інструмент «четвертої влади» – влади громадської думки. Базою для цієї роботи може стати уже ініційована Українська Світова Інформаційна Мережа.

5. Ми пропонуємо створення якісного нового Руху світового українства, ефективно згуртувати зусилля української діаспори, налагодити й зміцнити її взаємодію з українським суспільством і справляти дієвий вплив на перетворення Укрпїна на успішну державу та підвищення її іміджу в світі.

6. Ми пропонуємо об‘єднати здорові сили учених України й українського зарубіжжя навколо ідеї відродження традицій Всеукраїнської академії наук (ВУАН) і зосередити їхній потенціал на пошукові, вивченні й випрацюванні наукових засад системних змін в Україні й українському суспільстві, метою яких буде формування нових суспільних відносин, а відтак запровадження нового суспільного ладу й нового способу урядування на основі національних традицій і звичаїв.

Якщо ми зможемо згуртуватися навколо виконання означених вище завдань негайно й почнемо активно працювати в означених напрямках, ми зможемо зупинити негативні тенденції подальшої деградації українського суспільства й занепаду України, стабілізувати ситуацію, а відтак стартувати позитивні зрушення.

Належно налагоджена й організована робота в усіх перелічених напрямах дозволить упродовж наступного десятиріччя домогтися реальних системних змін та задати Україні інерцію розвитку як успішної держави.

Проф. Д-р Володимир Іваненко, Український Університет, Україна Інк, Міжнародна Фундація Лідерства

*

Як додати свій підпис до цієї відозви:

1. Скопіюйте цей текст

2. Додайте своє ім‘я до переліку підписантів

3. Перешліть підписану копію електронною поштою на адресу: leadership-foundation@yahoo.com або ukrainianuniversity@gmail.com

4. Ми додамо ваше ім‘я до основного тексту Відозви, який буде знаходитися на сайті та на ФБ сторінці Українського Університетського Клубу, звідки його можна буде поширювати.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s