ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

Відозва українських інтелектуалів України й діаспори

Україна й українське суспільство підійшли до тієї критичної межі, коли постає питання, чи відбудеться Україна як самостійна успішна держава. Головною причиною цього є те, що Україна продовжує жити в умовах авторитарно-тоталітарного устрою та адміністративно-командного способу урядування, успадкованого від СРСР.

Кремль робить усе для того, щоб не тільки утримати Україну в орбіті свого впливу, а й щоб зробити Україну й український народ частиною «русского міра», і відтак стерти Україну й українців з карти світу.

В Україні віддавна працювала й активно працює «п‘ята колона», яка відкрито й активно підтримує агресію Росії проти України. Так звані «російськомовні патріоти» мимоволі стають частиною цієї потуги, скільки вони не декларували б свою вірність і відданість Україні й українській справі.

В Україні також є значна частина україномовного населення, яке свідомо або несвідомо орієнтується на Москву або якій просто байдужа доля України.

За цих умов ми закликаємо україноцентричних інтелектуалів українського суспільства й світового українства згуртовуватися й робити усе можливе для пробудження й піднесення національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства, а відтак творити громадські й громадсько-політичні рухи, які спроможні ініціювати й очолити системні зміни в Україні й українському суспільстві.

1. Для зупинення агресії Російської Федерації проти України ми пропонуємо ініціювати Міжнародний рух «Будапештський формат для України»

2. Ми пропонуємо створення Руху за українізацію України, завданням якого було б пробудження й піднесення національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства через широкомасштабну програму сутнісної українізації.

3. Ми пропонуємо створення Всеукраїнського козацького руху, завданням якого було б відродження національних традицій і звичаїв,

4. Ми пропонуємо створення україноцентричної мережі засобів масової інформації (ЗМІ), завданням якої було б очищення українського інформаційного простору від кремлівської пропаганди, закріплення інформаційного суверенітету України й надання правдивих інформаційних послуг, проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи й перетворення системи ЗМІ на дієвий інструмент «четвертої влади» – влади громадської думки. Базою для цієї роботи може стати уже ініційована Українська Світова Інформаційна Мережа.

5. Ми пропонуємо створення якісного нового Руху світового українства, ефективно згуртувати зусилля української діаспори, налагодити й зміцнити її взаємодію з українським суспільством і справляти дієвий вплив на перетворення Укрпїна на успішну державу та підвищення її іміджу в світі.

6. Ми пропонуємо об‘єднати здорові сили учених України й українського зарубіжжя навколо ідеї відродження традицій Всеукраїнської академії наук (ВУАН) і зосередити їхній потенціал на пошукові, вивченні й випрацюванні наукових засад системних змін в Україні й українському суспільстві, метою яких буде формування нових суспільних відносин, а відтак запровадження нового суспільного ладу й нового способу урядування на основі національних традицій і звичаїв.

Якщо ми зможемо згуртуватися навколо виконання означених вище завдань негайно й почнемо активно працювати в означених напрямках, ми зможемо зупинити негативні тенденції подальшої деградації українського суспільства й занепаду України, стабілізувати ситуацію, а відтак стартувати позитивні зрушення.

Належно налагоджена й організована робота в усіх перелічених напрямах дозволить упродовж наступного десятиріччя домогтися реальних системних змін та задати Україні інерцію розвитку як успішної держави.

Проф. Д-р Володимир Іваненко, Український Університет, Україна Інк, Міжнародна Фундація Лідерства

*

Як додати свій підпис до цієї відозви:

1. Скопіюйте цей текст

2. Додайте своє ім‘я до переліку підписантів

3. Перешліть підписану копію електронною поштою на адресу: leadership-foundation@yahoo.com або ukrainianuniversity@gmail.com

4. Ми додамо ваше ім‘я до основного тексту Відозви, який буде знаходитися на сайті та на ФБ сторінці Українського Університетського Клубу, звідки його можна буде поширювати.

Published by Dr Volodymyr Ivanenko | Д-р Володимир Іваненко

Entrepreneur, Professor & Scholar | Підприємець, професор, учений

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: