Mission | Місія

PEOPLE X, AND I AM AMONG THEM. BEWARE! | ЛЮДИ Х, І Я СЕРЕД НИХ. ЗВАЖАЙТЕ!

* * *

NOBODY ELSE WILL TELL YOU ABOUT THIS | НІХТО ІНШИЙ ВАМ ПРО ЦЕ НЕ РОЗКАЖЕ

Offered lectures, reports, presentations, speeches | Пропоновані лекції, доповіді, презентації, промови

1. The Nature of Russia’s War on Ukraine | Природа війни Росії в Україні

THE NATURE OF RUSSIA’S WAR ON UKRAINE IN BRIEF – УСІМ | UWIN

КОРОТКО ПРО ПРИРОДУ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ – УСІМ | UWIN

2. Russian Historical Myth | Російський історичний міф

RUSSIAN HISTORICAL MYTH & RUSSIA’S WAR IN UKRAINE – Ukrainian University | Український Університет

РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МІФ І ВІЙНА РОСІЇ В УКРАЇНІ – Dr. Volodymyr Ivanenko | Др. Володимир Іваненко

3. The Urgency of Reviewing Treaties on Security and Cooperation in Europe (Helsinki-2) | Нагальність оновлення договорів про безпеку і співробітництво в Європі (Гельсінки-2)

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

4. Ukrainian Dissidence and Independence of Ukraine | Українське дисидентство і незалежність України

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

5. Ukrainization as a Fact and Factor of Systemic Changes in Ukraine | Українізація як факт і фактор системних змін в Україні

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

6. Ukrainian Ibformation Space and the Relevance of Creating a Ukrainian-centric Mass Media System | Український інфрмаційний простір і актуальність створення україноцентричної системи ЗМІ

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

7. Світове Українство — рушійна сила системних змін в Україні

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва

8. Systemic Social Order Changes are a Perspective for Ukraine | Системні устроєві зміни — перспектива для України |

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

9. The Transformational Mission of the Ukrainian Cossacks | Трансформаційна місія Українського Козацтва

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

10. The Іntellectual Еlite of Ukraine as a Problem | Інтелектуальна еліта України як проблема

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

11. Religious Situation in Ukraine | Реліґійна ситуація в Україні

* * *

Attention universities, think tanks, and Ukrainian communities

If you are interested in any of these topics and would like to invite me as a lecturer, presenter or speaker, please, contact me by email.

Увазі університетів, мозкових центрів та українських громад

Якщо вас цікавить якась із цих тем, і ви побажали б запросити мене яко лектора, презентатора або промовця, зголосіться, будь ласка, на мою елетронну пошту.

%d bloggers like this: