Research | Студії

ME FIELDS OF PROFESSIONAL INTERESTS

American Studies
Diaspora Studies
Journalism & Mass Media Studies
Cossack Studies
Science of Science
Education Studies
Religion Studies
Russian Studies
Ukrainian Studies
Ukrainian Nationalism
Ukrainization
Ukrainocentrism

ЦАРИНИ МОЇХ ФАХОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Америкознавство
Діаспорознавство
Журналістикознавство
Козакознавство
Наукознавство
Освітознавство
Релігієзнавство
Росієзнавство
Українознавство
Український націоналізм
Українізація
Україноцентризм

COLLECTIONS OF ARTICLES & NOTES | ЗБІРКИ СТАТЕЙ І НОТАТОК

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

%d bloggers like this: