ПРО ВАЖЛИВІСТЬ УКРАЇНОЦЕНТРИЗМУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Говорячи про філософію освіти в Україні, ні журналістка, ні радниця міністра освіти й науки навіть не згадали про україноцентричність та українознавчу складову початкової освіти.

Україноцентризм має стати засадничим принципом освіти в Україні й основою патріотичного виховання: національно свідомий і громадянськи відповідальний громадянин починається з дошкільного й початкового навчання.

З розмови випливає, що МОН у процесі випрацювання філософії початкової освіти активно вивчав досвід різних країн.

Так-от, щоб ви знали, американоцентричність є основою основ дошкільної й початкової шкільної освіти в США. Дитячі садки й початкова школа закладають дуже тривкий фундамент патріотизму, особливо – в тих випадках, коли цього не роблять батьки (наприклад, зосереджуючись на етнічному вихованні чи через свою байдужість).

Думаю, якби МОН в Україні дбало про це, рівень національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства був би незрівнянно вищим, а прошарок «какаяразніца» був би маргіналізований.

Для реалізації цього принципу, очевидно, годилося б подбати про українознавчу підготовку вчителів початкових класів, заохочуючи усіма засобами україноцентричних учителів і позбуваючись українобіжних (українофобам та україноненависникам не повинно бути місця у початковій школі).

Володимир Іваненко

Український Університет

13 березня 2018 р.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1993984357534273&id=1921232904809419

Published by Dr Volodymyr Ivanenko | Д-р Володимир Іваненко

Entrepreneur, Professor & Scholar | Підприємець, професор, учений

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: